Retouren

Volgens de wet "koop op afstand" heeft de Koper een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst

zonder reden van opgaaf mag worden herroepen. Na binnen 24 uur contact te hebben opgenomen met MIY, dient het artikel binnen

4 dagen retour te zijn bij MIY. 

Items die in de Showroom of tijdens pop-up activiteiten (offline) worden gekocht kunnen echter niet geretourneerd worden;

wel kan Koper het Item kosteloos doorverkopen (art. 4.6);

 

Indien Koper zich mag beroepen op het retourrecht volgens art. 4.4, dan geldt het volgende:

(a) Bij aankoop van Item(s) via de Webshop, heeft Koper de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van

7 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Item(s) door of

namens Koper. Koper dient binnen 24 uur MIY schriftelijk te melden gebruik te willen maken van haar/zijn

recht de Item(s) te retourneren, door een email te sturen aan support@make-ityours.com en het item dient binnen 

4 dagen retour te worden gestuurd;

(b) Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels,

codering en verpakking. Koper zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de Item(s) wenst te behouden. Indien Koper van haar

herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de

originele staat en verpakking (incl. label(s)) retourneren, conform de door MIY verstrekte instructies;

(c) De kosten van terugzending zijn voor rekening van Koper ongeacht de wijze van terugzending. MIY

adviseert echter om de te retourneren Item(s) aangetekend te verzenden, want MIY kan niet

aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de retourzending;

(d) De te retourneren Item(s) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 kalenderdagen afgeleverd

te zijn bij MIY;

(e) Het door Koper betaalde aankoopbedrag (exclusief kosten van terugzending) zal MIY zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde Item(s)

terugbetalen.