Uitbetalen

Van ieder Item dat via MIY  is verkocht, ontvangt Verkoper 80% van de verkoopprijs zoals vermeld op de

website en aanvaard door Koper van MIY. Dit bedrag wordt binnen 21 dagen overgemaakt aan de Verkoper,

nadat Koper het Item (goed) heeft ontvangen, en de herroepingstermijn is verstreken, op het door de Verkoper opgegeven IBAN-nummer.

MIY is gerechtigd tot het resterende percentage van de verkoopopbrengst van een Item (“commissie”).

MIY neemt over deze marge de BTW voor haar rekening.

 

Betalingsverkeer verloopt via MIY haar partner Mollie BV. Mollie BV vereist voor iedere uitbetaling een

geldig IBAN-nummer en een identificatie van de rekeninghouder. Lees de Voorwaarden die gelden voor

alle gebruikers van Mollie BV op onze website.

  1. a) MIY houdt automatisch de afgesproken commissie in op elke uitbetaling;
  2. b) Totdat de vereiste bankgegevens (IBAN en Identificatie) van de Verkoper bekend zijn, zullen

mogelijk uitstaande betalingen veilig voor de Verkoper bewaard worden;